Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Interpretacje podatkowe / Tax interpretations / Artykuły

Wydatki na zaniechaną emisję obligacji jako koszt podatkowy

Marcin Stanisław Tofel, Anna Pęczyk-Tofel, Anna Pęczyk

Interpretacja indywidualna Dyrektora IS w Poznaniu z 23.2.2009 r., ILPB2/436-137/08-2/AJ Do udzielanych spółce przez jej wspólnika w latach 2007 oraz 2008 pożyczek stanowiących zmianę umowy spółki...

Różnice kursowe w podatku VAT

Marcin Stanisław Tofel, Anna Pęczyk-Tofel, Anna Pęczyk

Interpretacja indywidualna Dyrektora IS w Warszawie z 22.6.2009 r., IPPB5/423-167/09-2/IŚ Ponieważ postanowienia art. 15a ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 pkt 1 i 2 PDOPrU mają zastosowanie do ustalania...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 3248