Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Interpretacje podatkowe / Tax interpretations / Artykuły

Konsekwencje podatkowe wypłaty dywidendy w formie niepieniężnej

Marcin Stanisław Tofel, Anna Pęczyk-Tofel, Anna Pęczyk

Interpretacja indywidualna Dyrektora IS w Katowicach z 28.10.2009 r., IBPBI/2/423-897/09/AP Wypłata dywidendy w formie niepieniężnej w drodze przeniesienia na udziałowców spółki prawa własności...

Korekta rozliczeń w VAT z powodu podwyższenia ceny usług

Marcin Stanisław Tofel, Anna Pęczyk-Tofel, Anna Pęczyk

Interpretacja indywidualna Dyrektora IS w Warszawie z 26.11.2009 r., IPPP3/443-862/09-3/MPe Gdy podwyższenie ceny świadczonych usług było nową okolicznością, niemożliwą do przewidzenia wchwili...

Opodatkowanie VAT aportu nieruchomości do spółki komandytowej

Marcin Stanisław Tofel, Anna Pęczyk-Tofel, Anna Pęczyk

Interpretacja indywidualna Dyrektora IS w Poznaniu z 1.12.2009 r., ILPP1/443-1118/09-2/BD W przypadku aportu do spółki komandytowej gruntu figurującego wksiędze wieczystej jako jedna działka...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 3179