Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Interpretacje podatkowe / Tax interpretations / Artykuły

Wypłata dywidendy na rzecz powiernika

Anna Pęczyk-Tofel, Anna Pęczyk

Interpretacja indywidualna Dyrektora IS w Warszawie z 16.6.2011 r., IPPB2/415-266/11-6/MK Dochody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych otrzyma podmiot, z którym wnioskodawca zawarł umowę trust...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 3179