Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Inne zagadnienia / Other issues

Agent celny

Krystyna Dziedzic

Korzystam z usług agencji celnej przy obrocie towarowym z zagranicą. Czy otrzymanie przez upoważnionego agenta celnego dokumentów SAD jest tożsame z otrzymaniem tych dokumentów przeze mnie jako...

Kodeks celny - zatrzymanie towarów

Zatrzymanie towarów z urzędu lub na wniosek osoby uprawnionej, o jakim mowa w art. 57 § 2 lit. a) ustawy z 9.1.1997 r. - Kodeks celny (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 75, poz. 802 ze zm.) oraz w § 7...

Kodeks celny - wykładnia przepisów

Adam Zalasiński

Celem niniejszego artykułu jest zasygnalizowanie wybranych problemów związanych z wykładnią prawa polskiego wydanego w wyniku procesu dostosowania do prawa europejskiego, na przykładzie Kodeksu...

Podatek dochodowy odroczony w sprawozdaniu finansowym

Ewa Walińska

podatek dochodowy odroczony jest skutkiem różnic w zasadach ustalania wyniku bilansowego i wyniku podatkowego. W artykule została przedstawiona istota podatku odroczonego i sposób jego prezentacji w...

Charakter opłaty manipulacyjnej dodatkowej

Opłata manipulacyjna dodatkowa pobrana na podstawie art. 276 § 2 ustawy z 9.1.1997 r. Kodeks celny nie jest należnością celną przywozową w rozumieniu art. 3 § 1 pkt 8 ww. ustawy Kodeks celny, a w...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 3179