Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Inne zagadnienia / Other issues

Kodeks celny - wykładnia przepisów

Adam Zalasiński

Celem niniejszego artykułu jest zasygnalizowanie wybranych problemów związanych z wykładnią prawa polskiego wydanego w wyniku procesu dostosowania do prawa europejskiego, na przykładzie Kodeksu...

Podatek dochodowy odroczony w sprawozdaniu finansowym

Ewa Walińska

podatek dochodowy odroczony jest skutkiem różnic w zasadach ustalania wyniku bilansowego i wyniku podatkowego. W artykule została przedstawiona istota podatku odroczonego i sposób jego prezentacji w...

Charakter opłaty manipulacyjnej dodatkowej

Opłata manipulacyjna dodatkowa pobrana na podstawie art. 276 § 2 ustawy z 9.1.1997 r. Kodeks celny nie jest należnością celną przywozową w rozumieniu art. 3 § 1 pkt 8 ww. ustawy Kodeks celny, a w...

Cena wyrobu akcyzowego

1. Skoro - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 5.2.1997 r. w sprawie podatku akcyzowego (Dz.U. Nr 13, poz. 71 ze zm.) - w przypadku sprzedaży samochodów osobowych ustalenie, czy dany wyrób...

Kontynuacja działalności w sprawozdaniu finansowym

Zbigniew Dasiewicz

W artykule została przedstawiona istota i znaczenie przyjęcia przez kierownictwo jednostki przy sporządzaniu sprawozdania finansowego założenia o kontynuacji działalności. Sprawozdanie finansowe jest...

Opłata manipulacyjna dodatkowa przy niedoborze towaru

Niedopuszczalne jest pobranie opłaty manipulacyjnej dodatkowej, o której mowa w art. 276 § 2 Kodeksu celnego w sytuacji, gdy w wyniku rewizji celnej organ celny wykaże różnicę pomiędzy towarem...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2021
Liczba tekstów: 3131