Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Inne zagadnienia / Other issues

Interpretacja podatkowa dla spółki kapitałowej w organizacji

Agata Kozłowska-Szczerba, Patrycja Tomala

Pojawienie się możliwości zapytania organów podatkowych o wiążącą interpretację przepisów podatkowych stało się dobrodziejstwem i szansą na względną stabilność prawa podatkowego dla wielu podatników....

Opłata skarbowa

Zwolnienie z podatków przewidziane w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z 27.8.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie obejmowało swym zakresem opłaty...

Pozycja doradcy podatkowego w regulacjach proceduralnych

Marek Szubiakowski

Istniejącą regulację prawną odnosząc się do pozycji doradcy podatkowego trudno uznać za skonstruowaną prawidłowo. Jej charakterystyczną cechą jest brak koncepcji usytuowania doradztwa podatkowego w...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 3179