Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Inne zagadnienia / Other issues

Opłata skarbowa

Zwolnienie z podatków przewidziane w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z 27.8.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie obejmowało swym zakresem opłaty...

Pozycja doradcy podatkowego w regulacjach proceduralnych

Marek Szubiakowski

Istniejącą regulację prawną odnosząc się do pozycji doradcy podatkowego trudno uznać za skonstruowaną prawidłowo. Jej charakterystyczną cechą jest brak koncepcji usytuowania doradztwa podatkowego w...

Wspólnotowy Kodeks Celny

Tadeusz Senda

Najważniejszym źródłem prawa celnego w Unii Europejskiej jest Wspólnotowy Kodeks Celny, tj. Rozporządzenie Rady Nr 2913/92 z 12.10.1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (WKC), określane...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2021
Liczba tekstów: 3131