Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Inne zagadnienia / Other issues

Warunki zwolnienia darowizny dla najbliższej rodziny

Podlega zwolnieniu od podatku nabycie tytułem darowizny środków pieniężnych, jeżeli nabycie to zostało zgłoszone organowi podatkowemu we właściwym czasie i udokumentowane dowodem przekazania na...

WDT w ustawie o podatku akcyzowym

Za całkowicie chybione należy uznać stanowisko WSA, że na gruncie przepisów ustawy o podatku akcyzowym dla uznania przemieszczenia samochodów osobowych (które są wyrobami akcyzowymi – stosownie do...

Akcyza na samochody nabywane w krajach członkowskich UE

Niezgodne z prawem wspólnotowym są te postanowienia polskiej ustawy podatkowej, wg których kwota podatku nakładana na pojazdy używane starsze niż 2 lata, nabyte w państwie członkowskim innym niż...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2021
Liczba tekstów: 3155