Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Inne zagadnienia / Other issues

Rozliczanie kosztów w czasie a rachunkowość

Adam Mariański

Glosa do wyroku NSA z 9.12.2011 r., II FSK 1091/10, niepubl. Orzeczenie 1. Zagadnienia związane z powstaniem obowiązku podatkowego, wysokością podatku oraz „rygorami zaliczenia do kosztu...

Warunki zwolnienia darowizny dla najbliższej rodziny

Podlega zwolnieniu od podatku nabycie tytułem darowizny środków pieniężnych, jeżeli nabycie to zostało zgłoszone organowi podatkowemu we właściwym czasie i udokumentowane dowodem przekazania na...

WDT w ustawie o podatku akcyzowym

Za całkowicie chybione należy uznać stanowisko WSA, że na gruncie przepisów ustawy o podatku akcyzowym dla uznania przemieszczenia samochodów osobowych (które są wyrobami akcyzowymi – stosownie do...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 3179