Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Inne zagadnienia / Other issues

Rozliczanie kosztów w czasie a rachunkowość

Adam Mariański

Glosa do wyroku NSA z 9.12.2011 r., II FSK 1091/10, niepubl. Orzeczenie 1. Zagadnienia związane z powstaniem obowiązku podatkowego, wysokością podatku oraz „rygorami zaliczenia do kosztu...

Warunki zwolnienia darowizny dla najbliższej rodziny

Podlega zwolnieniu od podatku nabycie tytułem darowizny środków pieniężnych, jeżeli nabycie to zostało zgłoszone organowi podatkowemu we właściwym czasie i udokumentowane dowodem przekazania na...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2023
Liczba tekstów: 3226