Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Inne zagadnienia / Other issues

Model opodatkowania podatkiem akcyzowym wyrobów gazowych

Model opodatkowania podatkiem akcyzowym wyrobów gazowych

Grzegorz Keler

Upływ okresu przejściowego, w trakcie którego Polska mogła stosować zwolnienie od podatku akcyzowego gazu ziemnego, skutkował koniecznością nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Pomimo że...

Opodatkowanie spadku z Kanady

Tylko przyjęcie przez spadkobiercę całego przysługującego mu prawa do rzeczy i praw majątkowych stanowi o powstaniu obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn. (...) Jak trafnie wywiedziono...

Wznowienie postępowania – rezygnacja członka zarządu

Zarówno oświadczenie o rezygnacji z funkcji członka zarządu spółki, jak też umowa sprzedaży udziałów w spółce, nie są okolicznościami (dowodami), które miałyby charakter nowych w stosunku do...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 3179