Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Inne zagadnienia / Other issues

Wykonywanie czynności doradztwa podatkowego bez uprawnień

Rafał Bernat

Glosowany wyrok dotyczy odpowiedzialności karnej osoby prowadzącej zarobkowo księgi rachunkowe, która jednocześnie dokonywała czynności doradztwa podatkowego bez wymaganych uprawnień. W ocenie sądu...

Piwo – nowa definicja produktu na potrzeby podatku akcyzowego

Piwo – nowa definicja produktu na potrzeby podatku akcyzowego

Adam Mariański, Michał Sroczyński

Pomimo że pojęcie piwa zostało zdefiniowane na gruncie ustawy o podatku akcyzowym (dalej: AkcU)1, to zakres tej definicji budzi wątpliwości w praktyce. Przyjęcie przez organy celne, że dany produkt...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 3179