Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Inne zagadnienia / Other issues

Opodatkowanie spłaty spadkobiercy

W wypadku zatem, w którym spadkobierca w wyniku zniesienia współwłasności nieruchomości otrzymuje od nabywcy udziału w spadku (udziału w nieruchomości wchodzącej do spadku) spłatę stanowiącą...

Wykonywanie czynności doradztwa podatkowego bez uprawnień

Rafał Bernat

Glosowany wyrok dotyczy odpowiedzialności karnej osoby prowadzącej zarobkowo księgi rachunkowe, która jednocześnie dokonywała czynności doradztwa podatkowego bez wymaganych uprawnień. W ocenie sądu...

Piwo – nowa definicja produktu na potrzeby podatku akcyzowego

Piwo – nowa definicja produktu na potrzeby podatku akcyzowego

Adam Mariański, Michał Sroczyński

Pomimo że pojęcie piwa zostało zdefiniowane na gruncie ustawy o podatku akcyzowym (dalej: AkcU)1, to zakres tej definicji budzi wątpliwości w praktyce. Przyjęcie przez organy celne, że dany produkt...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2021
Liczba tekstów: 3131