Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Inne zagadnienia / Other issues

Nowelizacja ustawy o rachunkowości, cz. II

Jan Turyna

Moment dokonywania wyceny bilansowej Istotna zmiana w porównaniu z poprzednią wersją ustawy odnosi się do trybu oraz momentu dokonywania wyceny bilansowej. W poprzedniej wersji zasady tej wyceny mogły...

NSA: opodatkowanie pożyczek

Umowa pożyczki jest w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy z 31.1.1989 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 4, poz. 23 ze zm.) “inną tego rodzaju umową”, co umowy sprzedaży, dzierżawy,...

NSA: postępowanie celne - przedstawicielstwo pośrednie

Z przyjętych przez Polskę zobowiązań międzynarodowych w sprawach celnych, jak również zart. 66 § 3 w zw. z art. 3 § 1 pkt 11 lit. b) nie wynika, że podmiot gospodarczy, mający siedzibę na obszarze...

Cofnięcie towaru celnego za granicę

Przepis art. 58 § 2 Kodeksu celnego przewiduje solidarną odpowiedzialność m.in. posiadacza towaru tylko w zakresie pokrycia kosztów cofnięcia towarów. Nie można tej dyspozycji rozciągnąć na kwestię...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 3179