Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Inne zagadnienia / Other issues

Ograniczenia dotyczące kapitałowego obrotu dewizowego

Wanda Wójtowicz

Wprowadzenie Artykuł stanowi drugą część opracowania poświęconego rozwiązaniom ustawy dewizowej z 1998 r. odnoszącym się do obrotu dewizowego 1. Omówione zostały w nim zasady dokonywania...

Sprawozdania finansowe - zakres i prezentacja

Mikołaj Turzyński, Jacek Kalinowski

Autorzy przedstawiają zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o rachunkowości dotyczące sporządzania sprawozdań finansowych. W artykule przedstawiono jakie dane powinno zawierać pra widłowe...

Leasing w rachunkowości

Mikołaj Turzyński

Wprowadzenie Jednym z celów nowelizacji ustawy o rachunkowości jest uwzględnienie w niej postanowień Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 1 . Przemawia za tym wzrost znaczenia MSR jako uznanego...

Nowelizacja ustawy o doradztwie podatkowym - plusy i minusy

Anna Bryńska

Dostępność wykonywania zawodu Z zadowoleniem należy przyjąć fakt, iż nie zrezygnowano z ograniczenia dostępności wykonywania zawodu doradcy podatkowego. Jeden z projektów zmian ustawy zakładał bowiem...

Nowelizacja ustawy o rachunkowości, cz. I

Jan Turyna

Zakres podmiotowy ustawy o rachunkowości Zakres podmiotowy rachunkowości w znowelizowanej ustawie ( art. 2) nie uległ większym zmianom w porównaniu z wersją ustawy z 1994 r. W kontekście podmiotowości...

Nowelizacja ustawy o rachunkowości, cz. III

Jan Turyna

Wstęp Jedną z cech współczesnej gospodarki światowej jest możliwość swobodnego przepływu kapitałów pomiędzy podmiotami gospodarczymi działającymi zarówno w da nym kraju, jak też w różnych krajach....

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 3179