Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Inne zagadnienia / Other issues

Międzynarodowe centra rozliczeniowe - aspekty dewizowe

Jakub Żak

Obowiązujące od stycznia bieżącego roku nowe prawo dewizowe zliberalizowało zasady prowadzenia działalności gospodarczej w obrocie z zagranicą. Wprawdzie prawie całkowita liberalizacja przepisów...

Prawidłowe dokumentowanie kosztów uzyskania przychodów

Mariusz Kośmider

Zagadnienia sposobu dokumentowania wydatków stanowiących podatkowe koszty uzyskania przychodów są szczególnie istotne dla małych i średnich firm, które nie korzystają z rozbudowanych zespołów...

Pojęcie i rodzaje obrotu dewizowego

Wanda Wójtowicz

Wprowadzenie W obowiązującej od 1999 r. ustawie dewizowej1 dokonano wielu istotnych zmian w porównaniu do regulacji prawa dewizowego opartej na ustawie z 1994 r.2. Zmiany dotyczą zarówno materialnego...

Jednostkowe sprawozdanie finansowe - obowiązki

Agata Okuszko

Artykuł jest uzupełnieniem do tekstu J. Kalinowskiego i M. Turzyńskiego omawiającego sprawozdania finansowe, który ukazał się w MoPod 5/2002. Autorka przedstawia obowiązki dotyczące prawidłowego...

NSA: odmowa przyjęcia zgłoszenia celnego

Stanowiąc w art. 64 § 3 Kodeksu celnego o trybie postępowania organu celnego ze zgłoszeniem celnym dokonanym bez zachowania warunków formalnych, określonych w art. 64 § 1 i 2, ustawodawca przesądził...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 3179