Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Inne zagadnienia / Other issues

Instytucja zabezpieczenia długu celnego w Kodeksie celnym

Tadeusz Senda

Niniejszy artykuł stanowi kontynuację cyklu publikacji poświęconych przedstawieniu najważniejszych problemów związanych z wejściem w życie 1.1.1998 r. Kodeksu celnego. Zainteresowanych poprzednimi...

Instytucja agencji celnej w przepisach Kodeksu celnego

Tadeusz Senda

Niniejszy materiał stanowi kontynuację cyklu artykułów omawiających najważniejsze zagadnienia związane z wprowadzonym w życie z dniem 1.1.1998 r. Kodeksem celnym. Pierwszy z artykułów we wspomnianym...

Prawo celne, procedura uszlachetniania biernego

Renata Łućko

W nawiązaniu do problematyki uszlachetniania czynnego, przedstawionej w MoPod Nr 10/1998, niniejszy artykuł omawia procedurę uszlachetniania biernego w kontekście obowiązujących przepisów Kodeksu...

Podstawowe założenia nowego polskiego prawa dewizowego

Wanda Wójtowicz

Opracowanie omówia zmiany w ustawie Prawo dewizowe i w instytucji zezwoleń ogólnych wydawanych zarządzeniem Ministra Finansów. Są to akty, które bezpośrednio wpływają na nawiązywanie i rozwijanie...

Rachunkowość wspólnoty gruntowej

Joanna Tylińska

Ustawa o własności lokali z 24.6.1994 r. wprowadziła pojęcie wspólnoty mieszkaniowej. Jest to ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości. Wspólnota mieszkaniowa może...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 3179