Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Inne zagadnienia / Other issues

Inwestycje zagraniczne w świetle polskiego prawa dewizowego

Wanda Wójtowicz

Problematyka artykułu koncentruje się wokół rozwiązań prawnych dotyczących podejmowania przez osoby krajowe inwestycji za granicą. Zaprezentowane zostały zarówno rozwiązania ustawy dewizowej w tym...

Procedury uproszczone w Kodeksie celnym

Tadeusz Senda

Artykuł ten dotyczy jednej z wielu “nowości”, które weszły w życie wraz z Kodeksem celnym 1.1.1998 r. - procedur uproszczonych. Czytelnik może w nim odnaleźć m.in. informacje o rodzajach procedur...

Instytucja składu celnego w Kodeksie celnym

Renata Łućko

Skład celny to instytucja, która w ostatnich latach cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród podmiotów dokonujących obrotu towarowego z zagranicą. Świadczy o tym chociażby ilość składów celnych...

Instytucja zabezpieczenia długu celnego w Kodeksie celnym

Tadeusz Senda

Niniejszy artykuł stanowi kontynuację cyklu publikacji poświęconych przedstawieniu najważniejszych problemów związanych z wejściem w życie 1.1.1998 r. Kodeksu celnego. Zainteresowanych poprzednimi...

Instytucja agencji celnej w przepisach Kodeksu celnego

Tadeusz Senda

Niniejszy materiał stanowi kontynuację cyklu artykułów omawiających najważniejsze zagadnienia związane z wprowadzonym w życie z dniem 1.1.1998 r. Kodeksem celnym. Pierwszy z artykułów we wspomnianym...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2021
Liczba tekstów: 3131