Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Inne zagadnienia / Other issues

Charakterystyka podstawowych pojęć rachunkowości

Cyryl Kotyla

Artykuł ten stanowi swoisty wstęp do cyklu publikacji przedstawiających podstawowe zagadnienia z dziedziny rachunkowości, tak ważne dla wszystkich osób przygotowujących się do egzaminu na doradcę...

Wewnątrzkrajowy obrót dewizowy

Wanda Wójtowicz

Treść artykułu koncentruje się wokół ograniczeń reglamentacyjnych odnoszących się do czynności obrotu dewizowego dokonywanych wewnątrz kraju. Ograniczenia te są obecnie wprawdzie stosunkowo nieliczne,...

Inwestycje zagraniczne w świetle polskiego prawa dewizowego

Wanda Wójtowicz

Problematyka artykułu koncentruje się wokół rozwiązań prawnych dotyczących podejmowania przez osoby krajowe inwestycji za granicą. Zaprezentowane zostały zarówno rozwiązania ustawy dewizowej w tym...

Procedury uproszczone w Kodeksie celnym

Tadeusz Senda

Artykuł ten dotyczy jednej z wielu “nowości”, które weszły w życie wraz z Kodeksem celnym 1.1.1998 r. - procedur uproszczonych. Czytelnik może w nim odnaleźć m.in. informacje o rodzajach procedur...

Instytucja składu celnego w Kodeksie celnym

Renata Łućko

Skład celny to instytucja, która w ostatnich latach cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród podmiotów dokonujących obrotu towarowego z zagranicą. Świadczy o tym chociażby ilość składów celnych...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 3179