Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Inne zagadnienia / Other issues

Strona postępowania celnego

1. Agencja celna działająca w formie spółki cywilnej, która złożyła zabezpieczenie majątkowe należności celnych obciążających podmiot dokonujący obrotu towarowego z zagranicą, wymierzonych temu...

Charakterystyka podstawowych pojęć rachunkowości

Cyryl Kotyla

Artykuł ten stanowi swoisty wstęp do cyklu publikacji przedstawiających podstawowe zagadnienia z dziedziny rachunkowości, tak ważne dla wszystkich osób przygotowujących się do egzaminu na doradcę...

Wewnątrzkrajowy obrót dewizowy

Wanda Wójtowicz

Treść artykułu koncentruje się wokół ograniczeń reglamentacyjnych odnoszących się do czynności obrotu dewizowego dokonywanych wewnątrz kraju. Ograniczenia te są obecnie wprawdzie stosunkowo nieliczne,...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 2/2021
Liczba tekstów: 3142