Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Inne zagadnienia / Other issues

Dalsza liberalizacja polskiego prawa dewizowego

Wanda Wójtowicz

Treść artykułu dotyczy zmian w polskim prawie dewizowym, wprowadzonych nowelizacją tego działu prawa, która weszła w życie 10.12.1995 roku. Mają one charakter liberalizacyjny, ułatwiający dokonywanie...

,,Prywatny'' obrót dewizowy

Wanda Wójtowicz

Artykuł dotyczy aktualnej regulacji prawnej obrotu dewizowego dokonywanego przez osoby fizyczne. Obrót taki, o ile nie jest związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, można umownie nazwać...

Strona postępowania celnego

1. Agencja celna działająca w formie spółki cywilnej, która złożyła zabezpieczenie majątkowe należności celnych obciążających podmiot dokonujący obrotu towarowego z zagranicą, wymierzonych temu...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 3179