Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Inne zagadnienia / Other issues

Kodeks celny - wartość celna towaru

1. Jeżeli strony umowy, na podstawie której nastąpiło sprowadzenie towaru nie określiły ceny ostatecznej postanawiając, ze sprzedawca (eksporter) będzie partycypował w dochodzie z tytułu dalszej...

Doradcy podatkowi - głos w dyskusji nad projektem ustawy

Marek Grzybowski, Janusz Fiszer

Ministerstwo Finansów opracowało w 1994 r. projekt ustawy o doradcach podatkowych. W ostatnim okresie resort dokonał dość daleko idących zmian w projekcie ustawy. Autorzy przedstawiają poniżej swoje...

Wymienialność waluty - wybrane zagadnienia

Lidia Klat-Wertelecka

W ostatnich latach szczególnego znaczenia nabrała w Polsce problematyka wymienialności złotówki. Wymienialność krajowej waluty na waluty obce jest jedną z istotnych przesłanek zapewniających...

Podstawowe założenia nowego prawa dewizowego

Wanda Wójtowicz

Od niedawna obowiązuje w Polsce nowe prawo dewizowe. Artykuł ten wzbogacony o jednoliy tekst ustawowy opublikowany w Biuletynie Przedsiębiorcy stanowi całościowe spojrzenie na podstawowe założenia...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2023
Liczba tekstów: 3226