Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Inne zagadnienia / Other issues

Podstawowe założenia nowego prawa dewizowego

Wanda Wójtowicz

Od niedawna obowiązuje w Polsce nowe prawo dewizowe. Artykuł ten wzbogacony o jednoliy tekst ustawowy opublikowany w Biuletynie Przedsiębiorcy stanowi całościowe spojrzenie na podstawowe założenia...

Dalsza liberalizacja polskiego prawa dewizowego

Wanda Wójtowicz

Treść artykułu dotyczy zmian w polskim prawie dewizowym, wprowadzonych nowelizacją tego działu prawa, która weszła w życie 10.12.1995 roku. Mają one charakter liberalizacyjny, ułatwiający dokonywanie...

,,Prywatny'' obrót dewizowy

Wanda Wójtowicz

Artykuł dotyczy aktualnej regulacji prawnej obrotu dewizowego dokonywanego przez osoby fizyczne. Obrót taki, o ile nie jest związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, można umownie nazwać...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2021
Liczba tekstów: 3131