Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Inne zagadnienia / Other issues

Kontynuacja działalności w sprawozdaniu finansowym

Zbigniew Dasiewicz

W artykule została przedstawiona istota i znaczenie przyjęcia przez kierownictwo jednostki przy sporządzaniu sprawozdania finansowego założenia o kontynuacji działalności. Sprawozdanie finansowe jest...

Opłata manipulacyjna dodatkowa przy niedoborze towaru

Niedopuszczalne jest pobranie opłaty manipulacyjnej dodatkowej, o której mowa w art. 276 § 2 Kodeksu celnego w sytuacji, gdy w wyniku rewizji celnej organ celny wykaże różnicę pomiędzy towarem...

Zmiany w polskim prawie dewizowym

Wanda Wójtowicz

Od 1.10.2002 r. obowiązuje nowa ustawa z 27.7.2002 r. - Prawo dewizowe. W artykule zostały przedstawione najistotniejsze zmiany wynikające z tej ustawy. Wprowadzenie 1. Polskie prawo dewizowe po II...

Kodeks celny - wartość celna towaru

1. Jeżeli strony umowy, na podstawie której nastąpiło sprowadzenie towaru nie określiły ceny ostatecznej postanawiając, ze sprzedawca (eksporter) będzie partycypował w dochodzie z tytułu dalszej...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2021
Liczba tekstów: 3155