Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Inne zagadnienia / Other issues

Cena wyrobu akcyzowego

1. Skoro - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 5.2.1997 r. w sprawie podatku akcyzowego (Dz.U. Nr 13, poz. 71 ze zm.) - w przypadku sprzedaży samochodów osobowych ustalenie, czy dany wyrób...

Kontynuacja działalności w sprawozdaniu finansowym

Zbigniew Dasiewicz

W artykule została przedstawiona istota i znaczenie przyjęcia przez kierownictwo jednostki przy sporządzaniu sprawozdania finansowego założenia o kontynuacji działalności. Sprawozdanie finansowe jest...

Opłata manipulacyjna dodatkowa przy niedoborze towaru

Niedopuszczalne jest pobranie opłaty manipulacyjnej dodatkowej, o której mowa w art. 276 § 2 Kodeksu celnego w sytuacji, gdy w wyniku rewizji celnej organ celny wykaże różnicę pomiędzy towarem...

Zmiany w polskim prawie dewizowym

Wanda Wójtowicz

Od 1.10.2002 r. obowiązuje nowa ustawa z 27.7.2002 r. - Prawo dewizowe. W artykule zostały przedstawione najistotniejsze zmiany wynikające z tej ustawy. Wprowadzenie 1. Polskie prawo dewizowe po II...

Kodeks celny - wartość celna towaru

1. Jeżeli strony umowy, na podstawie której nastąpiło sprowadzenie towaru nie określiły ceny ostatecznej postanawiając, ze sprzedawca (eksporter) będzie partycypował w dochodzie z tytułu dalszej...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 3179