Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Inne zagadnienia / Other issues / Orzeczenia i glosy

WDT w ustawie o podatku akcyzowym

Za całkowicie chybione należy uznać stanowisko WSA, że na gruncie przepisów ustawy o podatku akcyzowym dla uznania przemieszczenia samochodów osobowych (które są wyrobami akcyzowymi – stosownie do...

Akcyza na samochody nabywane w krajach członkowskich UE

Niezgodne z prawem wspólnotowym są te postanowienia polskiej ustawy podatkowej, wg których kwota podatku nakładana na pojazdy używane starsze niż 2 lata, nabyte w państwie członkowskim innym niż...

Opłata skarbowa

Zwolnienie z podatków przewidziane w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z 27.8.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie obejmowało swym zakresem opłaty...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 7/2020
Liczba tekstów: 3067