Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Inne zagadnienia / Other issues / Artykuły

Wymienialność waluty - wybrane zagadnienia

Lidia Klat-Wertelecka

W ostatnich latach szczególnego znaczenia nabrała w Polsce problematyka wymienialności złotówki. Wymienialność krajowej waluty na waluty obce jest jedną z istotnych przesłanek zapewniających...

Podstawowe założenia nowego prawa dewizowego

Wanda Wójtowicz

Od niedawna obowiązuje w Polsce nowe prawo dewizowe. Artykuł ten wzbogacony o jednoliy tekst ustawowy opublikowany w Biuletynie Przedsiębiorcy stanowi całościowe spojrzenie na podstawowe założenia...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 3179