Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Inne zagadnienia / Other issues / Artykuły

Kodeks celny - wykładnia przepisów

Adam Zalasiński

Celem niniejszego artykułu jest zasygnalizowanie wybranych problemów związanych z wykładnią prawa polskiego wydanego w wyniku procesu dostosowania do prawa europejskiego, na przykładzie Kodeksu...

Podatek dochodowy odroczony w sprawozdaniu finansowym

Ewa Walińska

podatek dochodowy odroczony jest skutkiem różnic w zasadach ustalania wyniku bilansowego i wyniku podatkowego. W artykule została przedstawiona istota podatku odroczonego i sposób jego prezentacji w...

Kontynuacja działalności w sprawozdaniu finansowym

Zbigniew Dasiewicz

W artykule została przedstawiona istota i znaczenie przyjęcia przez kierownictwo jednostki przy sporządzaniu sprawozdania finansowego założenia o kontynuacji działalności. Sprawozdanie finansowe jest...

Zmiany w polskim prawie dewizowym

Wanda Wójtowicz

Od 1.10.2002 r. obowiązuje nowa ustawa z 27.7.2002 r. - Prawo dewizowe. W artykule zostały przedstawione najistotniejsze zmiany wynikające z tej ustawy. Wprowadzenie 1. Polskie prawo dewizowe po II...

Doradcy podatkowi - głos w dyskusji nad projektem ustawy

Marek Grzybowski, Janusz Fiszer

Ministerstwo Finansów opracowało w 1994 r. projekt ustawy o doradcach podatkowych. W ostatnim okresie resort dokonał dość daleko idących zmian w projekcie ustawy. Autorzy przedstawiają poniżej swoje...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 3179