Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Inne zagadnienia / Other issues / Artykuły

Wspólnotowy Kodeks Celny

Tadeusz Senda

Najważniejszym źródłem prawa celnego w Unii Europejskiej jest Wspólnotowy Kodeks Celny, tj. Rozporządzenie Rady Nr 2913/92 z 12.10.1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (WKC), określane...

Agent celny

Krystyna Dziedzic

Korzystam z usług agencji celnej przy obrocie towarowym z zagranicą. Czy otrzymanie przez upoważnionego agenta celnego dokumentów SAD jest tożsame z otrzymaniem tych dokumentów przeze mnie jako...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 3179