Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Inne zagadnienia / Other issues / Artykuły

Doradca podatkowy jako pełnomocnik - glosa

Marcin Frydrychowicz

Glosa do wyroku NSA z 3.10.2005 r., II GSK 196/05 Stan faktyczny W dniu 4.4.2005 r., WSA w Warszawie1, rozpoznał skargę Krajowej Rady Doradców Podatkowych (KRDP) na decyzję Ministra Finansów2, w...

Zwrotu podatku akcyzowego - wybrane problemy

Mariusz Popławski

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedstawienie zasad zwrotu akcyzy przysługującego od nabytego oleju napędowego oraz wskazanie niektórych problemów, które mogą powstać na gruncie...

Doradca podatkowy jako pełnomocnik w sprawach podatkowych

Henryk Dzwonkowski, Zygmunt Zgierski

W artykule omówiono zasady występowania doradcy podatkowego w charakterze pełnomocnika w postępowaniu przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Zasady ogólne występowania doradcy...

Łączenie spółek kapitałowych - wybrane problemy

Pod redakcją r.pr. Andrzeja Dębca

Spis treści: 1. Sukcesja podatkowa 2. Podatek dochodowy od osób prawnych 3. Podatek VAT, podatek od czynności cywilnoprawnych, ewidencja podatników 4. Rachunkowe ujęcie łączenia spółek Wstęp ...

Procedura zawieszenia poboru akcyzy

Wojciech Maruchin

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie regulacji zawartych w polskich przepisach w zakresie opodatkowania akcyzą, dotyczących procedury zawieszenia poboru akcyzy. Analizie zostały w nim...

Interpretacja podatkowa dla spółki kapitałowej w organizacji

Agata Kozłowska-Szczerba, Patrycja Tomala

Pojawienie się możliwości zapytania organów podatkowych o wiążącą interpretację przepisów podatkowych stało się dobrodziejstwem i szansą na względną stabilność prawa podatkowego dla wielu podatników....

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 3179