Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Inne zagadnienia / Other issues / Artykuły

Rozliczanie kosztów w czasie a rachunkowość

Adam Mariański

Glosa do wyroku NSA z 9.12.2011 r., II FSK 1091/10, niepubl. Orzeczenie 1. Zagadnienia związane z powstaniem obowiązku podatkowego, wysokością podatku oraz „rygorami zaliczenia do kosztu...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 3179