Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Inne zagadnienia / Other issues / Artykuły

Piwo – nowa definicja produktu na potrzeby podatku akcyzowego

Piwo – nowa definicja produktu na potrzeby podatku akcyzowego

Adam Mariański, Michał Sroczyński

Pomimo że pojęcie piwa zostało zdefiniowane na gruncie ustawy o podatku akcyzowym (dalej: AkcU)1, to zakres tej definicji budzi wątpliwości w praktyce. Przyjęcie przez organy celne, że dany produkt...

Model opodatkowania podatkiem akcyzowym wyrobów gazowych

Model opodatkowania podatkiem akcyzowym wyrobów gazowych

Grzegorz Keler

Upływ okresu przejściowego, w trakcie którego Polska mogła stosować zwolnienie od podatku akcyzowego gazu ziemnego, skutkował koniecznością nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Pomimo że...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 3179