Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Inne zagadnienia / Other issues / Artykuły

Nowelizacja ustawy o doradztwie podatkowym - plusy i minusy

Anna Bryńska

Dostępność wykonywania zawodu Z zadowoleniem należy przyjąć fakt, iż nie zrezygnowano z ograniczenia dostępności wykonywania zawodu doradcy podatkowego. Jeden z projektów zmian ustawy zakładał bowiem...

Nowelizacja ustawy o rachunkowości, cz. I

Jan Turyna

Zakres podmiotowy ustawy o rachunkowości Zakres podmiotowy rachunkowości w znowelizowanej ustawie ( art. 2) nie uległ większym zmianom w porównaniu z wersją ustawy z 1994 r. W kontekście podmiotowości...

Nowelizacja ustawy o rachunkowości, cz. III

Jan Turyna

Wstęp Jedną z cech współczesnej gospodarki światowej jest możliwość swobodnego przepływu kapitałów pomiędzy podmiotami gospodarczymi działającymi zarówno w da nym kraju, jak też w różnych krajach....

Nowelizacja ustawy o rachunkowości, cz. II

Jan Turyna

Moment dokonywania wyceny bilansowej Istotna zmiana w porównaniu z poprzednią wersją ustawy odnosi się do trybu oraz momentu dokonywania wyceny bilansowej. W poprzedniej wersji zasady tej wyceny mogły...

Nowelizacja ustawy o podatku VAT i podatku akcyzowym z komentarzem

Mariusz Kośmider, Piotr Trybała, Karolina Węgrzyn

W niniejszym artykule zostały skomentowane istotne zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym w wprowadzone w 2002 r. Wiele proponowanych rozwiązań...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 3179