Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Inne zagadnienia / Other issues / Artykuły

Prawidłowe dokumentowanie kosztów uzyskania przychodów

Mariusz Kośmider

Zagadnienia sposobu dokumentowania wydatków stanowiących podatkowe koszty uzyskania przychodów są szczególnie istotne dla małych i średnich firm, które nie korzystają z rozbudowanych zespołów...

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa

Krystyna Witt

Trzyosobowy zarząd Firmy chce upoważnić osobę fizyczną do reprezentowania Firmy w niektórych sprawach. Czy należy zapłacić opłatę skarbową od każdego pełnomocnictwa, udzielonego w jednym akcie...

Pojęcie i rodzaje obrotu dewizowego

Wanda Wójtowicz

Wprowadzenie W obowiązującej od 1999 r. ustawie dewizowej1 dokonano wielu istotnych zmian w porównaniu do regulacji prawa dewizowego opartej na ustawie z 1994 r.2. Zmiany dotyczą zarówno materialnego...

Jednostkowe sprawozdanie finansowe - obowiązki

Agata Okuszko

Artykuł jest uzupełnieniem do tekstu J. Kalinowskiego i M. Turzyńskiego omawiającego sprawozdania finansowe, który ukazał się w MoPod 5/2002. Autorka przedstawia obowiązki dotyczące prawidłowego...

Ograniczenia dotyczące kapitałowego obrotu dewizowego

Wanda Wójtowicz

Wprowadzenie Artykuł stanowi drugą część opracowania poświęconego rozwiązaniom ustawy dewizowej z 1998 r. odnoszącym się do obrotu dewizowego 1. Omówione zostały w nim zasady dokonywania...

Sprawozdania finansowe - zakres i prezentacja

Mikołaj Turzyński, Jacek Kalinowski

Autorzy przedstawiają zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o rachunkowości dotyczące sporządzania sprawozdań finansowych. W artykule przedstawiono jakie dane powinno zawierać pra widłowe...

Leasing w rachunkowości

Mikołaj Turzyński

Wprowadzenie Jednym z celów nowelizacji ustawy o rachunkowości jest uwzględnienie w niej postanowień Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 1 . Przemawia za tym wzrost znaczenia MSR jako uznanego...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 3179