Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Inne zagadnienia / Other issues / Artykuły

Podstawowe założenia nowego polskiego prawa dewizowego

Wanda Wójtowicz

Opracowanie omówia zmiany w ustawie Prawo dewizowe i w instytucji zezwoleń ogólnych wydawanych zarządzeniem Ministra Finansów. Są to akty, które bezpośrednio wpływają na nawiązywanie i rozwijanie...

Rachunkowość wspólnoty gruntowej

Joanna Tylińska

Ustawa o własności lokali z 24.6.1994 r. wprowadziła pojęcie wspólnoty mieszkaniowej. Jest to ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości. Wspólnota mieszkaniowa może...

Opłata skarbowa od weksla

Ryszard Olewski

Problematyka opłaty skarbowej od wystawionego weksla pojawia się często w praktyce. Wątpliwości budzą zwłaszcza dwie kwestie: opłata skarbowa od weksla in blanco oraz opłata skarbowa od weksla, który...

Międzynarodowe centra rozliczeniowe - aspekty dewizowe

Jakub Żak

Obowiązujące od stycznia bieżącego roku nowe prawo dewizowe zliberalizowało zasady prowadzenia działalności gospodarczej w obrocie z zagranicą. Wprawdzie prawie całkowita liberalizacja przepisów...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 3179