Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Inne zagadnienia / Other issues / Artykuły

Płatnik w opłacie skarbowej

Stella Brzeszczyńska

Poniższy artykuł omawia instytucję płatnika opłaty skarbowej. Jednocześnie autorka porusza kwestie odpowiedzialności płatnika na tle ustawy o zobowiązaniach podatkowych oraz Kodeksu postępowania...

Instytucja składu celnego w Kodeksie celnym

Renata Łućko

Skład celny to instytucja, która w ostatnich latach cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród podmiotów dokonujących obrotu towarowego z zagranicą. Świadczy o tym chociażby ilość składów celnych...

Instytucja zabezpieczenia długu celnego w Kodeksie celnym

Tadeusz Senda

Niniejszy artykuł stanowi kontynuację cyklu publikacji poświęconych przedstawieniu najważniejszych problemów związanych z wejściem w życie 1.1.1998 r. Kodeksu celnego. Zainteresowanych poprzednimi...

Instytucja agencji celnej w przepisach Kodeksu celnego

Tadeusz Senda

Niniejszy materiał stanowi kontynuację cyklu artykułów omawiających najważniejsze zagadnienia związane z wprowadzonym w życie z dniem 1.1.1998 r. Kodeksem celnym. Pierwszy z artykułów we wspomnianym...

Prawo celne, procedura uszlachetniania biernego

Renata Łućko

W nawiązaniu do problematyki uszlachetniania czynnego, przedstawionej w MoPod Nr 10/1998, niniejszy artykuł omawia procedurę uszlachetniania biernego w kontekście obowiązujących przepisów Kodeksu...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 3179