Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Inne zagadnienia / Other issues / Artykuły

Umowa sprzedaży a opłata skarbowa, cz. II

Stella Brzeszczyńska

Niniejszy artykuł jest kontynuacją materiału zamieszczonego w MoPod Nr 4/1997, s. 105. V. Opłata skarbowa a VAT 1. Zgodnie z brzmieniem art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. a) OpłSkU1 umowy sprzedaży zawierane...

Opłata skarbowa od czynności cywilnoprawnych - procedura

Stella Brzeszczyńska

Ostatnia zmiana zarządzenia Ministra Finansów regulującego procedurę pobierania i uiszczania opłaty skarbowej1 wprowadziła istotne zmiany w tym trybie. Wydawać by się mogło, że jest to zmiana...

Inwestycje zagraniczne w świetle polskiego prawa dewizowego

Wanda Wójtowicz

Problematyka artykułu koncentruje się wokół rozwiązań prawnych dotyczących podejmowania przez osoby krajowe inwestycji za granicą. Zaprezentowane zostały zarówno rozwiązania ustawy dewizowej w tym...

Procedury uproszczone w Kodeksie celnym

Tadeusz Senda

Artykuł ten dotyczy jednej z wielu “nowości”, które weszły w życie wraz z Kodeksem celnym 1.1.1998 r. - procedur uproszczonych. Czytelnik może w nim odnaleźć m.in. informacje o rodzajach procedur...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 3179