Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Inne zagadnienia / Other issues / Artykuły

Opodatkowanie cesji wierzytelności opłatą skarbową czy VAT

Stella Brzeszczyńska

Przedstawiając poniższe rozważania, Autorka zdaje sobie sprawę, że niniejszy artykuł nie wyjaśni w pełni zjawiska obrotu wierzytelnościami. Istnieje bowiem kilka równoległych poglądów na jego istotę....

Charakterystyka podstawowych pojęć rachunkowości

Cyryl Kotyla

Artykuł ten stanowi swoisty wstęp do cyklu publikacji przedstawiających podstawowe zagadnienia z dziedziny rachunkowości, tak ważne dla wszystkich osób przygotowujących się do egzaminu na doradcę...

Umowa sprzedaży a opłata skarbowa, cz. I

Stella Brzeszczyńska

Przedmiotem niniejszych rozważań jest obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej od umowy sprzedaży. Ta najpowszechniej występująca w obrocie transakcja ma wiele postaci. Różnicuje ją także przedmiot,...

Wewnątrzkrajowy obrót dewizowy

Wanda Wójtowicz

Treść artykułu koncentruje się wokół ograniczeń reglamentacyjnych odnoszących się do czynności obrotu dewizowego dokonywanych wewnątrz kraju. Ograniczenia te są obecnie wprawdzie stosunkowo nieliczne,...

Opłata skarbowa od weksli

Stella Brzeszczyńska

Niniejszy artykuł jest wyczerpującym omówieniem pojęcia i rodzajów weksli, a także szeregu problemów związanych z uiszczaniem opłaty skarbowej od weksli. I. Weksel - podstawowe pojęcia 1. Problematyka...

Opłata skarbowa od hipoteki

Stella Brzeszczyńska

Niniejszy artykuł jest wyczerpującym omówieniem pojęcia i rodzajów hipoteki. Autorka przedstawiła w nim również problem powstania obowiązku podatkowego w związku z ustanowieniem hipoteki z tytułu...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 3179