Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Inne zagadnienia / Other issues / Artykuły

Dalsza liberalizacja polskiego prawa dewizowego

Wanda Wójtowicz

Treść artykułu dotyczy zmian w polskim prawie dewizowym, wprowadzonych nowelizacją tego działu prawa, która weszła w życie 10.12.1995 roku. Mają one charakter liberalizacyjny, ułatwiający dokonywanie...

Umowa pożyczki a opłata skarbowa

Stella Brzeszczyńska

I. Zasady ogólne 1. Ustawa z 31.1.1989 r. o opłacie skarbowej1 , wymieniając 16 czynności cywilnoprawnych objętych opłatą skarbową nie zawiera jednocześnie własnych definicji określających te...

,,Prywatny'' obrót dewizowy

Wanda Wójtowicz

Artykuł dotyczy aktualnej regulacji prawnej obrotu dewizowego dokonywanego przez osoby fizyczne. Obrót taki, o ile nie jest związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, można umownie nazwać...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 3179