Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Inne zagadnienia / Other issues / Artykuły

Przepisy o podatku cukrowym już do poprawy

Przepisy o podatku cukrowym już do poprawy

Jacek Matarewicz

SUMMARY Sugar tax regulations should be improved “The first pancake is always spoiled”, you might say about the sugar tax introduced in Poland. However, some gaps and errors can be corrected based...

Rewolucyjne zmiany w akcyzie wynikające z ustawy z 20.7.2018 r.

Rewolucyjne zmiany w akcyzie wynikające z ustawy z 20.7.2018 r.

Bartłomiej Senderowski, Jacek Matarewicz

Niniejszy artykuł omawia najważniejsze zmiany wynikające z wejścia w życie przepisów ustawy z 20.7.2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne (dalej: nowela)1, z których...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 3248