Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Inne zagadnienia / Other issues / Artykuły

Rewolucyjne zmiany w akcyzie wynikające z ustawy z 20.7.2018 r.

Rewolucyjne zmiany w akcyzie wynikające z ustawy z 20.7.2018 r.

Bartłomiej Senderowski, Jacek Matarewicz

Niniejszy artykuł omawia najważniejsze zmiany wynikające z wejścia w życie przepisów ustawy z 20.7.2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne (dalej: nowela)1, z których...

Piwo – nowa definicja produktu na potrzeby podatku akcyzowego

Piwo – nowa definicja produktu na potrzeby podatku akcyzowego

Adam Mariański, Michał Sroczyński

Pomimo że pojęcie piwa zostało zdefiniowane na gruncie ustawy o podatku akcyzowym (dalej: AkcU)1, to zakres tej definicji budzi wątpliwości w praktyce. Przyjęcie przez organy celne, że dany produkt...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 2/2021
Liczba tekstów: 3142