Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles

Rozliczanie niewykorzystanej nadwyżki powstałej w wyniku zastosowania w poprzednich latach ograniczenia w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup od podmiotu powiązanego wartości niematerialnych i prawnych oraz usł

Michał Gosek

Koszty usług niematerialnych przekraczające limit 3 000 000 zł powiększone o 5% EBITDA w danym roku podatkowym, czyli niezaliczone do kosztów podatkowych w danym roku podatkowym, będą podlegały...

Opodatkowanie VAT wynajmu mieszkań pracownikom

Jeżeli – tak jak w niniejszej sprawie – skarżąca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wynajmie nieruchomości mieszkalne najemcy, który następnie udostępni je nieodpłatnie swoim pracownikom,...

Zwolnienie z VAT importu okazjonalnego

Mając na uwadze treść art. 52 powołanej ustawy oraz art. 143 lit. b) Dyrektywy 2006/112/WE w zw. z art. 1 Dyrektywy 2006/79/WE w kontekście miejsca opodatkowania importu towarów należy stwierdzić, że...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 6/2020
Liczba tekstów: 3056