Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles

Zmiana wierzyciela w umowie pożyczki

Tomasz Kośmider

Zmiana wierzyciela w umowie pożyczki z podmiotu powiązanego w postaci jedynego udziałowca na podmiot niepowiązany w postaci fińskiego banku nie uprawnia dłużnika do skorzystania ze zwolnienia od...

Warunki odmowy zwrotu VAT

Odmowę uwolnienia środków zgromadzonych na rachunku VAT powinny poprzedzać ustalenia co do realności obawy powstania (i związanego z tym ryzyka niewykonania) zaległości podatkowych. Niewystarczające w...

Fakturowanie z mechanizmem podzielonej płatności

Organ, wydając zaskarżoną interpretację indywidualną, całkowicie pominął analizę zgodności postanowień rozporządzenia z 15.10.2019 r. z przepisami VATU oraz przepisami OrdPU. Dokonał wprawdzie takiej...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 2/2022
Liczba tekstów: 3191