Zwrot VAT w terminie 25 dni

Wyrok NSA z 30.11.2015 r., I FSK 1292/14

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 9/2019
Liczba tekstów: 2958