Zwrot VAT w przypadku zaskarżania kolejnych przedłużeń terminów

Wyrok WSA w Poznaniu z 29.9.2021 r., I SA/Po 864/20

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 3237