Zwrot VAT podmiotom zagranicznym

Wyrok WSA w Warszawie z 24.8.2005 r., III SA/Wa 928/05

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 7/2020
Liczba tekstów: 3067