Zwrot VAT a przedawnienie

Wyrok WSA w Warszawie z 2.11.2005 r., III SA/Wa 987/05

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 7/2020
Liczba tekstów: 3067