Zwrot nienależnego VAT w przypadku dostawy komorniczej

Wyrok NSA z 18.4.2019 r., I FSK 596/17

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 7/2020
Liczba tekstów: 3067