Zwrot kosztów poniesionych w związku z użyciem prywatnego samochodu jako przychód pracownika

Wyrok WSA w Lublinie z 1.3.2019 r., I SA/Lu 815/18

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 2/2021
Liczba tekstów: 3142