Zwrot a nadpłata w podatku od czynności cywilnoprawnych

Wyrok NSA z 2.4.2015 r., II FSK 719/13

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2022
Liczba tekstów: 3204