Zwolnienie z VAT usługi pośrednictwa w sprzedaży udziałów

Wyrok NSA z 12.12.2019 r., I FSK 1279/17

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 2/2021
Liczba tekstów: 3142