Zwolnienie z VAT usług pomocniczych do usług finansowych

Wyrok NSA z 2.6.2022 r., I FSL 1833/19

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 3214