Zwolnienie z VAT usług biegłego

Wyrok WSA w Olsztynie z 4.10.2006 r., I SA/0l 297/06

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 11/2020
Liczba tekstów: 3109