Zwolnienie z VAT importu okazjonalnego

Wyrok WSA w Bydgoszczy z 29.10.2019 r., I SA/Bd 487/19

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 2/2021
Liczba tekstów: 3142