Zwolnienie z podatku VAT sprzedaży nieruchomości wykorzystywanej na własne potrzeby, która nie stanowi jej pierwszego zasiedlenia

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26.7.2019 r., 0112-KDIL4.4012.254.2019.2.JKU

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 3179