Zwolnienie z podatku sprzedaży prawa własnościowego do lokalu

Wyrok NSA z 16.5.2014 r., II FSK 1354/12

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 11/2019
Liczba tekstów: 2981