Zwolnienie z podatku odszkodowania i wynagrodzenia za służebność przesyłu

Wyrok WSA w Białymstoku z 10.9.2014 r., I SA/Bk 308/14

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 3248