Zwolnienie z podatku od nieruchomości infrastruktury kolejowej w kontekście pomocy publicznej

Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 9.8.2022 r., I SA/Gd 470/22 (orzeczenie nieprawomocne)

prof. dr hab., dr h.c. Bogumił Brzeziński
Autor jest profesorem, doktorem habilitowanym nauk prawnych, dr h.c. Uniwersytetu Łódzkiego
dr hab., prof. UMK Krzysztof Lasiński-Sulecki
Autor jest doktorem habilitowanym nauk prawnych, profesorem w Katedrze Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika; dyrektorem Ośrodka Studiów Fiskalnych UMK; doradcą podatkowym
dr hab., prof. UMK Wojciech Morawski
Autor jest doktorem habilitowanym, profesorem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i kierownikiem Katedry Prawa Finansów Publicznych UMK, radcą prawnym
DOI: 10.32027/MOPOD.22.4.7
A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2023
Liczba tekstów: 3226