Zwolnienie z podatku dochodowego sprzedaży gruntu rolnego

Wyrok NSA z 28.7.2017 r., II FSK 1813/15

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2020
Liczba tekstów: 3026