Zwolnienie wypłacanej dywidendy z podatku na podstawie art. 22 ust. 4 PDOPrU oraz spełnienie warunku nieprzerwanego posiadania udziałów przez okres 2 lat

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20.4.2020 r., 0111-KDIB1-2.4010.47.2020.2.AK

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 3237